Oparzenia chemiczne. Pierwsza pomoc i czym smarować?

Przeczytano 3 990 razy
 

Oparzenia chemiczne stanowią wskazanie do przyjęcia na szpitalny oddział oparzeniowy. Jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku tego typu oparzeń? Czy można stosować maści na oparzenia chemiczne? Podpowiadamy.

Oparzenia chemiczne

Oparzenia chemiczne to oparzenia, do których dochodzi wskutek ekspozycji skóry i błon śluzowych na żrące substancje (są to oparzenia chemiczne skóry) lub dróg oddechowych na toksyczne opary znajdujące się w powietrzu (wtedy mowa o oparzeniu chemicznym dróg oddechowych). Może do nich dochodzić zarówno w miejscu pracy, jak i w warunkach domowych.
Oparzenia termiczne i chemiczne są klasyfikowane w podobny sposób, wyróżnia się oparzenia I, II, III i IV stopnia. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, każdy, kto został oparzony środkiem chemicznym, wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Oparzenia chemiczne – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy oparzeniach chemicznych polega na wezwaniu pogotowia ratunkowego, a w międzyczasie, jak najszybszym usunięciu środka chemicznego, który doprowadził do oparzenia (ze skóry lub błon śluzowych). W tym celu należy zdjąć skażoną odzież i obficie przepłukać miejsce oparzenia letnią, bieżącą wodą przez około 20-30 minut. Jeśli do oparzenia doprowadził tlenek wapnia, należy go usunąć na sucho, ponieważ substancja ta wchodzi z wodą w reakcję. Następnie rana powinna zostać zabezpieczona sterylnym opatrunkiem.

Jak dalej postępować, jeśli chodzi o oparzenia chemiczne? Leczenie powinno odbywać się w warunkach szpitalnych. Jeśli oparzeniu towarzyszy silny ból, personel może zadecydować o podaniu środków przeciwbólowych, natomiast w przypadku rozległych oparzeń choremu mogą zostać podane także antybiotyki o szerokim spektrum.

Maść na oparzenia chemiczne

Co robić, gdy wystąpiło oparzenie chemiczne skóry? Czym smarować miejsce poparzenia? Jeśli doszło do oparzenia I lub II stopnia, to po uzyskaniu wypisu ze szpitalu poszkodowany zostanie poinstruowany odnośnie tego, jakie są domowe sposoby na oparzenia chemiczne. Leczenie domowe wdraża się dopiero na etapie rekonwalescencji, polega ono przede wszystkim na pielęgnacji rany powstałej w wyniku oparzenia – ochronie jej przed infekcjami oraz zapewnieniu odpowiedniego środowiska do gojenia. Lekarz może zalecić stosowanie specjalnych antybakteryjnych opatrunków ze srebrem oraz maść ze srebrem na oparzenia termiczne i chemiczne. Bez konsultacji z lekarzem nie wolno stosować żadnych wyrobów medycznych.

Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia
https://www.webmd.com/first-aid/chemical-burns-treatment

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej, w tym w szczególności dotyczących różnych chorób, ich przyczyn, objawów oraz sposobów prewencji i leczenia. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskała specjalizację Biolog – Antropolog. Kiedy nie pracuje z contentem dla branży medycznej, prowadzi zajęcia z antropologii biologicznej dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go